مینورام

مینورام جان تا این لحظه 10 سال و 5 ماه و 12 روز سن دارد

کلیسا & مینورام

کلیسا & مینورام

کلیسا واقع در تپه های هکمتانه
تاریخ : 19 آبان 1392 - 14:00 | توسط : SIAVASH | بازدید : 1156 | موضوع : فتو بلاگ | 6 نظر

چی میــل دارید خانــــــم

چی میــل دارید خانــــــم


تاریخ : 16 آبان 1392 - 23:20 | توسط : SIAVASH | بازدید : 1393 | موضوع : فتو بلاگ | 11 نظر

چیکار میکنی اون تو عزیزم

چیکار میکنی اون تو عزیزم


تاریخ : 11 آبان 1392 - 20:26 | توسط : SIAVASH | بازدید : 1236 | موضوع : فتو بلاگ | 11 نظر

خانم خانــــــــــــــومـــــا

خانم خانــــــــــــــومـــــا


تاریخ : 07 آبان 1392 - 14:09 | توسط : SIAVASH | بازدید : 1011 | موضوع : فتو بلاگ | 13 نظر

عســــــــــــیـــــــــــــــسم

عســــــــــــیـــــــــــــــسم


تاریخ : 02 آبان 1392 - 20:48 | توسط : SIAVASH | بازدید : 730 | موضوع : فتو بلاگ | 7 نظر