مینورام

مینورام جان تا این لحظه 10 سال و 5 ماه و 12 روز سن دارد

زندانی ازپشت فنس کسی نیست نجاتم بـده

زندانی ازپشت فنس کسی نیست نجاتم بـده


تاریخ : 17 آذر 1392 - 13:00 | توسط : SIAVASH | بازدید : 2452 | موضوع : فتو بلاگ | 36 نظر

کلیسا & مینورام

کلیسا & مینورام

کلیسا واقع در تپه های هکمتانه
تاریخ : 19 آبان 1392 - 14:00 | توسط : SIAVASH | بازدید : 1156 | موضوع : فتو بلاگ | 6 نظر

چی میــل دارید خانــــــم

چی میــل دارید خانــــــم


تاریخ : 16 آبان 1392 - 23:20 | توسط : SIAVASH | بازدید : 1393 | موضوع : فتو بلاگ | 11 نظر

چیکار میکنی اون تو عزیزم

چیکار میکنی اون تو عزیزم


تاریخ : 11 آبان 1392 - 20:26 | توسط : SIAVASH | بازدید : 1236 | موضوع : فتو بلاگ | 11 نظر

خانم خانــــــــــــــومـــــا

خانم خانــــــــــــــومـــــا


تاریخ : 07 آبان 1392 - 14:09 | توسط : SIAVASH | بازدید : 1011 | موضوع : فتو بلاگ | 13 نظر

عســــــــــــیـــــــــــــــسم

عســــــــــــیـــــــــــــــسم


تاریخ : 02 آبان 1392 - 20:48 | توسط : SIAVASH | بازدید : 730 | موضوع : فتو بلاگ | 7 نظر

ضد آفتاب زدن مینورام خانم

ضد آفتاب زدن مینورام خانم


تاریخ : 25 مهر 1392 - 05:16 | توسط : SIAVASH | بازدید : 762 | موضوع : فتو بلاگ | 6 نظر

پرهام & مینورام با همون کادویی

پرهام & مینورام با همون کادویی


تاریخ : 05 مهر 1392 - 01:10 | توسط : SIAVASH | بازدید : 946 | موضوع : فتو بلاگ | 9 نظر

کادوی تولد مینورام

کادوی تولد مینورام


تاریخ : 05 مهر 1392 - 01:06 | توسط : SIAVASH | بازدید : 1169 | موضوع : فتو بلاگ | 5 نظر